Xarxa Innovació social del Vallès Occidental

La Xarxa d’innovació social del Vallès és una iniciativa oberta, col·laborativa i transformadora, per fer emergir i recolzar idees innovadores amb projectes socioeconòmics que donin respostes als reptes de la societat i fomentin l’economia social i el bé comú.

https://innovaciosocialvalles.cat/

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)