Alguns dels valors que mouen la XISC són:

  • Apostar per la innovació social
  • Fomentar l’impacte social i vocació transformadora de l’activitat econòmica
  • Impuls de l’economia social, solidària i col·laborativa
  • Forma de treballar oberta, integradora, inclusiva i transparent i amb la inclusió de metodologies innovadores.
  • Incidir en el desenvolupament econòmic del territori.
  • Promoure sinèrgies en la quàdruple hèlix: institucions de coneixement, societat civil, institucions privades i administració pública.
  • Compromís amb l’entorn i solidaritat amb tots els actors implicats.
  • Sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)