La xarxa XISC té com a missió crear una comunitat interrelacionada de persones i agents que apostin per uns valors i unes pràctiques vinculades a una economia social innovadora i solidària al Baix Llobregat.

Això ho realitzem a través d’activitats com les següents:

  • Identificar línies estratègiques de treball en l’impuls de la innovació social com a estratègia de desenvolupament local a la comarca.
  • Identificar i visualitzar nous projectes d’emprenedoria social i solidària i iniciatives d’innovació social.
  • Crear un directori i mapeig d’actors, agents i projectes d’innovació social del Baix Llobregat.
  • Afavorir la connectivitat i la difusió entre les activitats vinculades a l’economia i la innovació social.
  • Recolzar iniciatives emergents o experimentals com un concurs o reconeixement per afavorir la realització o prototipatge d’iniciatives socials innovadores al Baix Llobregat.
  • Mostrar a la ciutadania i agents socials de la comarca tota la feina feta en el marc d’esdeveniments com la Setmana de la Co-Innovació.
  • Impulsar projectes de co-disseny i co-creació de serveis on la ciutadania i altres actors puguin aportar i construir solucions a les inquietuds i reptes socials de la comarca.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)