L’objectiu principal de la XISC consisteix a apostar fermament en la creació d’un ecosistema d’innovació social en el territori del Baix Llobregat posant èmfasi en l’emprenedoria i l’economia social, a partir d’aquí es generen objectius específics:

  • Promoure projectes innovadors d’emprenedoria social, solidària i col·laborativa
  • Obrir/facilitar/impulsar la innovació social a les principals polítiques públiques que incideixen en el sistema de recerca i innovació: agenda digital, emprenedoria, ecoinnovació, innovació no tecnològica i formació i talent.
  • Transferir i difondre coneixement en l’entorn d’iniciatives d’innovació social
  • Augmentar la col·laboració entre actors del territori (agents de la 4hèlix: ciutadania, empreses, centres de recerca i universitats i administracions públiques).
  • Promoure, donar suport i visibilització a les entitats i empreses que fomentin l’economia social.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)