El mapeig d’Innovació Social s’ha creat amb la finalitat d’identificar i aglutinar tots els grups, comunitats i espais locals col·laboratius i d’innovació, d’experiències innovadores de l’economia social i solidària a la Comarca del Baix Llobregat, etc.
Es pot consultar a l’apartat d’Observatori d’aquest lloc web

http://www.xisc.cat/all-places/

A l’any 2015 es va iniciar la construcció de la Xarxa d’Innovació Social del Baix Llobregat i un dels projectes inclosos en el seu desenvolupament és la confecció d’un mapeig d’innovació social comarcal on quedin reflectides aquelles iniciatives, institucions, projectes, entitats… que realitzin activitats innovadores o hagin desenvolupat processos o programes innovadors per afrontar i resoldre reptes socials.

L’any 2016 s’ha enriquit aquesta cartografia amb gairebé 100 registres més per tal de poder disposar d’una imatge més acurada del tipus d’innovació social que està tenint lloc al Baix Llobregat.

Aquest mapeig d’innovació social ha rebut el suport i finançament de la Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Diputació de Barcelona.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)