El mapeig d’Innovació Social s’ha creat amb la finalitat d’identificar i aglutinar tots els grups, comunitats i espais locals col·laboratius i d’innovació, d’experiències innovadores de l’economia social i solidària a la Comarca del Baix Llobregat, etc.
A l’any 2015 es va iniciar la construcció de la Xarxa d’Innovació Social del Baix Llobregat i un dels projectes inclosos en el seu desenvolupament és la confecció d’un mapeig d’innovació social comarcal on quedin reflectides aquelles iniciatives, institucions, projectes, entitats… que realitzin activitats innovadores o hagin desenvolupat processos o programes innovadors per afrontar i resoldre reptes socials.

L’any 2016 s’ha enriquit aquesta cartografia amb gairebé 100 registres més per tal de poder disposar d’una imatge més acurada del tipus d’innovació social que està tenint lloc al Baix Llobregat.
AGENTS, ACTORS I INICIATIVES D’INNOVACIÓ SOCIAL

En els últims anys el concepte d’Innovació Social està cada vegada més present en els moviments econòmic-socials, quedant palès l’impuls que està tenint com a element clau per millorar l’efectivitat en la resolució dels problemes de la societat. Tot i així, encara no s’ha concretat una definició única àmpliament acceptada del què és la Innovació Social [consulteu la secció “Definicions” a “Innovació Social” d’aquest lloc web].

Així doncs tot i que trobem diverses interpretacions del concepte d’Innovació Social aquest concepte no és necessàriament la creació de quelcom completament nou, es tracta més aviat d’una reorientació del recursos ja existents per obtenir un resultat més eficient en la resolució de reptes socials.
Per la creació del mapeig s’ha considerat com a Innovació Social:

Aquelles iniciatives, espais, entitats i organitzacions que han desenvolupat i posat en pràctica projectes i/o activitats que afronten reptes socials no resolts des d’una nova perspectiva per donar-hi una resposta més efectiva i eficaç que els sistemes de mercat i institucions ja existents.

Per tant els registres d’aquest mapeig inclouen diferents categories:
Així, s’ha considerat que aquest mapeig havia d’incloure registres pertanyents a diverses categories:

  • Iniciatives participatives
  • Grups de Consum Agroecològic (Cooperatives i associacions)
  • Xarxes d’Intercanvi i Banc dels Temps
  • Horts Urbans
  • Innovació Educativa
  • Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball
  • Espais Autogestionats
  • Aplicacions per Mòbils
  • Regeneració Urbana
  • Iniciatives Mediambientals

La voluntat de l’ampliació ha estat la de cobrir el màxim de categories possibles on quedin representats tots els municipis del Baix Llobregat.

Aquest mapeig d’innovació social ha rebut el suport i finançament de la Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Diputació de Barcelona.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)