Molt sovint les tecnologies esdevenen aliades i elements de disrupció i escalabilitat per a apropar les ciutats i territoris a la ciutadania i les seves necessitats, en aquesta visió les tecnologies esdevenen facilitadores d’un ecosistema amb tendència a la promoció de noves respostes a les necessitats del teixit social i econòmic comarcal així com un element potencial per fer escalables i disruptius els projectes amb impacte social.

La irrupció de les TIC i, en particular, d’internet, està comportant una “democratització de la innovació” i una obertura dels seus processos. Aquest nou paradigma permet l’emergència de noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa (com living labs, fablabs, xarxes d’innovació social, open data labs, etc.), nous tipus de treball i noves formes d’economia (espais de treball col·laboratiu, economia circular, economia col·laborativa, etc.), mitjançant la participació de la ciutadania.

Però què entenem per Innovació Social Digital? Quines oportunitats ens ofereix?


Què és la innovació social digital? Els i les expertes responen. Part 1.


Què és la innovació social digital? Els i les expertes responen. Part 2.

En aquest context, el Govern de la Generalitat promou tant una xarxa d’agents d’innovació social digital com el programa Catlabs, noves estructures d’innovació oberta i col·laborativa, per implicar el conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d’innovació i impulsar projectes d’innovació social i tecnològica pel desenvolupament socioeconòmic.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)