essió de treball i de co-creació conjunta, amb un enfocament d’innovació oberta, adreçada a tècnics dels municipis de la comarca del Baix Llobregat interessats en desenvolupar i impulsar la innovació social al seu territori, definir les línies d’actuació prioritàries de la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat (XISC) durant el 2017 i co-dissenyar noves activitats, projectes o serveis dins la xarxa.
La dinamització anirà a càrrec de d’Andreu Belsunces i Nuria Valero, Jennifer Baños i Jordi Aroca de l’Associació Co-Creació, Acció i Innovació Social que, mitjançant la creativitat, la capacitació i l’empoderament, transformaran l’esdeveniment en un laboratori col·lectiu d’innovació social pel Baix Llobregat amb l’experimentació amb metodologies àgils i mitjançant eines de visualització i gestió d’idees i conceptes com els mapes mentals.
Aquesta dinàmica és la continuació de la que es va fer a Sant Boi durant la II Setmana de la Co-Innovació i on es van identificar, col·lectivament, necessitats, potencialitats i recursos de la comarca per a plantejar un projecte concret i col·lectiu de cara al 2016.
Aquesta sessió d’innovació oberta de la xarxa ha rebut el suport i finançament de la Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Diputació de Barcelona.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)