Des de la XISC mirem cap al futur, tenim diversos aspectes a considerar, reflexionar i sobre els que seguir treballant:

  • Continuar amb la difusió, identificació i posada en valor d’agents i iniciatives d’Innovació Social a la comarca.
  • Potenciar itineràncies a la Comarca (implicació de tots els agents; compartir recursos i know-how).
  • Detecció i gestió del talent local/comarcal.
  • Relacions amb l’àmbit formatiu-universitats – coneixements i formació.
  • Involucrar iniciatives ciutadanes i/o empresarials en els nous reptes de la Comarca.
  • Mapa d’allotjaments (estàncies i serveis) per emprenedors de la comarca – diferents en funció de la tipologia de l’emprenedoria i la demanda.
  • Coordinar i complementar els serveis de la comarca – buscant la l’especificitat (IDENTITAT) de la comarca; adequant sempre els serveis en funció de la demanda.
  • Comuns i Transparència vs. Lògiques municipals internes.
  • Impulsar canvis normatius (donar resposta a les especificitats de l’economia i emprenedoria social en la seva vessant innovadora).
  • Contribuint a la generació de coneixement i experiència sobre innovació social

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)