La Innovació Social és un concepte en construcció i redefinició permanent.
Aquestes són 3 definicions que poden ajudar a entendre i apropiar-nos del concepte:
«La innovació social són noves idees (productes, serveis i models) que satisfan les necessitats socials amb major eficàcia que les alternatives i que al seu torn creen noves relacions socials o col·laboracions. La innovació social respon demandes socials que no estan sent adequadament satisfetes pel mercat o l’Estat»Geoff Mulgan (The Open Book Of Social Innovation)
“Innovaciones sociales son aquellas que no sólo son buenas para la sociedad sino que mejoran la capacidad de actuación de las personas. Se basan en la creatividad de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales o las empresas. Son una oportunidad tanto para el sector público como para los mercados, de modo que los productos y servicios satisfacen las aspiraciones individuales y colectivas”
Guia de la Innovació Social, Comissió Europea
“CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales) defineix la innovació social com “qualsevol enfocament, pràctica, intervenció, producte o servei, desenvolupat per qualsevol institució, organització o comunitat, l’aplicació del qual resol un problema, una necessitat o una aspiració de la societat, tot canviant les relacions socials o transformant un marc cultural.”
Així doncs, aquesta forma d’innovació es defineix per la seva finalitat: respondre a reptes de la societat tot oferint solucions diferenciades. Ja sigui de caràcter tecnològic, de producte, d’organització o de mercat, la innovació social té sentit en un marc de desenvolupament ecològic, econòmic i humà.
Innovar socialment suposa aportar un benefici mesurable a una comunitat i, per tant, requereix d’una definició clara del seu impacte potencial i del seu cicle de vida. La innovació social sovint és el resultat d’un esforç col·lectiu, on el motor rau en la voluntat de compartir i transferir coneixement, d’estendre la innovació desenvolupada al major nombre possible de persones, espais i agents socio-econòmics”.
Glossari lloc web www.emprenedoriasocial.cat

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)