El Baix Innova Social (BIS’16) és el primer programa llavor de prototipatge de projectes amb impacte social a la comarca que ha permès avaluar el seu potencial per a donar continuïtat als projectes des de la xarxa XISC.

Es tracta d’una experiència creativa, dinàmica, que proporciona metodologies i eines útils als emprenedors i innovadors socials per a què les puguin continuar utilitzant un cop acabat l’entrenament, i que els ajudi a desbloquejar la paràlisi habitual que hi ha als inicis de qualsevol projecte emprenedor.

Els 7 projectes participants del Baix Llobregat han obtingut com a resultat tangible la creació del seu producte mínim viable, un primer prototip de producte o servei per testejar i poder portar endavant la seva idea.

A més, dins dels actes que s’organitzaran en la III Setmana de la Co-Innovació del Baix Llobregat, els participants han tingut un aparador per obtenir visibilitat per als seus prototips d’innovació social.

El BIS’16 ha inclòs també diversos reconeixements i premis pels participants, entre ells la possibilitat d’iniciar una campanya de crowdfunding per a desenvolupar el seu projecte o packs per a treballar la presència digital com un ecommerce.

Baix Innova Social (BIS’16) ha estat una co-creació i una col·laboració público-privada ja que el seu disseny ha anat a càrrec de l’empresa social LAZZUM, un projecte d’emprenedoria social de Jennifer Baños i Núria Valero orientada a la co-creació d’activitats d’oci accessible per a tothom que ha tingut diferents reconeixements com a empresa social innovadora, de l’Associació Co-Creació, Acció i Innovació Social i del projecte municipal Sant Feliu Innova.

Aquest concurs i experiència d’acceleració de prototipatge orientat a idees amb impacte social i innovació ha rebut el suport i finançament de la Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Diputació de Barcelona.

bis2016

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)